Ogłoszenia

"Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Tuszyńskie Centrum Medyczne Ucińscy sp. j. jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego Placówki POZ dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych, a także zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (ZM i EDM) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi MZ.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028, 57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego taż stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Zapytanie ofertowe w ramach Projektu: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem
e-zdrowia (e-usługi POZ) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Formularz oferty

Formularz - Opis Przedmiotu oferty

Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

 

08-07-2023
Rozstrzygnięcie w ramach zapytania ofertowego w ramach Projektu: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem
e-zdrowia (e-usługi POZ) nr POIS.11.03.00-00-0074/22:

W ramach przedmiotowego Zapytania do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria postępowania. Po pozytywnej weryfikacji pod kątem kwestii formalnych ofertę oceniono na podstawie kryterium ceny, co pozwoliło jej na wybór. Wybrana oferta to: mediaM Krystian Kolasa, NIP: 727 253 16 89, ul. Wieniawskiego 40, 93-564 Łódź

 

© Grupa mediaM 2021. All rights reserved.